تست شنوایی

تست شنوایی انواع مختلفی دارد که برای تشخیص مواردی مثل کم شنوایی استفاده می‌شوند. یک ارزیابی شنوایی حرفه‌ای شامل تاریخچه‌گیری، معاینه و دیدن گوش، تست تون خالص، تست گفتاری، تست‌های تعیین عملکرد گوش میانی، ارزیابی نیازهای ارتباطی و ارزیابی پیشرفت با وسایل کمک شنوایی می‌باشد. این مسئله بسیار مهم است که شنوایی سنجی با دستگاه‌های جدید و به روز انجام شود تا نتایج تست درست و دقیق باشد که در کلینیک شنوایی دلآوا سمعک کلیه این تست‌ها با استفاده از پیشرفته‌ترین و به روزترین دستگاه‌های شنوایی سنجی همراه با کادر مجرب، به مراجعه‌کنندگان عزیز ارائه می‌شود.

تست شنوایی (ادیومتری)-دلاوا سمعک
تست شنوایی (ادیومتری)-دلاوا سمعک

تست شنوایی

تست شنوایی (ادیومتری)-دلاوا سمعک
تست شنوایی (ادیومتری)-دلاوا سمعک

تست شنوایی انواع مختلفی دارد که برای تشخیص مواردی مثل کم شنوایی استفاده می‌شوند. یک ارزیابی شنوایی حرفه‌ای شامل تاریخچه‌گیری، معاینه و دیدن گوش، تست تون خالص، تست گفتاری، تست‌های تعیین عملکرد گوش میانی، ارزیابی نیازهای ارتباطی و ارزیابی پیشرفت با وسایل کمک شنوایی می‌باشد. این مسئله بسیار مهم است که شنوایی سنجی با دستگاه‌های جدید و به روز انجام شود تا نتایج تست درست و دقیق باشد که در کلینیک شنوایی دلآوا سمعک کلیه این تست‌ها با استفاده از پیشرفته‌ترین و به روزترین دستگاه‌های شنوایی سنجی همراه با کادر مجرب، به مراجعه‌کنندگان عزیز ارائه می‌شود.

انواع تست شنوایی

انواع تست شنوایی

ادیومتری (تست شنوایی)- دلاوا سمعک

ادیومتری

تست شنوایی سنجی (ادیومتری)، یک تست غیر تهاجمی و بدون درد است. در این تست، شنوایی افراد در شدت‌ها و فرکانس‌های مختلف اندازه‌گیری می‌شود. محدوده فرکانسی آزمون ادیومتری از 250 هرتز 8000 هرتز است. در ادیومتری، میزان شنوایی فرد و درجه کم شنوایی او در هر فرکانس به طور مجزا مشخص می‌شود. ادیومتری کفتاری از تست‌های روتین شنوایی و مکمل تست ادیومتری تون خالص است.  ادیومتری گفتاری برای تنظیم سمعک و تشخیص برخی از پاتولوژی‌های گوش  اهمیت دارد و هر دو مسیر شنوایی محیطی و مرکز سیستم شنوایی را بررسی می‌کند.

ادیومتری

تست شنوایی سنجی (ادیومتری)، یک تست غیر تهاجمی و بدون درد است. در این تست، شنوایی افراد در شدت‌ها و فرکانس‌های مختلف اندازه‌گیری می‌شود. محدوده فرکانسی آزمون ادیومتری از 250 هرتز 8000 هرتز است. در ادیومتری، میزان شنوایی فرد و درجه کم شنوایی او در هر فرکانس به طور مجزا مشخص می‌شود. ادیومتری کفتاری از تست‌های روتین شنوایی و مکمل تست ادیومتری تون خالص است.  ادیومتری گفتاری برای تنظیم سمعک و تشخیص برخی از پاتولوژی‌های گوش  اهمیت دارد و هر دو مسیر شنوایی محیطی و مرکز سیستم شنوایی را بررسی می‌کند.

ادیومتری (تست شنوایی)- دلاوا سمعک

تست شنوایی سنجی

چه چیزی را نشان می‌دهد؟

نمودارهای ادیومتری تون خالص، سطح شدت صدای شنیده شده در فرکانس‌های مختلف در هر دو گوش را نشان می‌دهد. در نمودار ادیوگرام (نوار گوش) علائم قرمز رنگ، گوش راست و علائم آبی، گوش چپ را نشان می‌دهند. درجات کم‌شنوایی اینگونه تفسیر می‌شود:

افت ملایم
40 - 25 دسی بل
افت متوسط
55 - 41 دسی بل
افت متوسط به شدید
70 - 56 دسی بل
افت شدید
90 - 71 دسی بل
افت عمیق
90 دسی بل به بالا

ادیومتری (نوار گوش) چگونه انجام می‌شود؟

ادیومتری (نوار گوش) چگونه انجام می‌شود؟

آزمون‌های ادیومتری در اتاقک آکوستیک که عایق صوت هستند انجام می‌شوند. بدین صورت که بیمار داخل اتاقک بر روی صندلی می‌نشیند و هدفون روی گوشش قرار داده می‌شود. بیمار باید زمانی که صدا را شنید دکمه پاسخ را فشار دهد یا دستش را بالا بیاورد. ادیولوژیست، کمترین شدت صدای شنیده شده در هر فرکانس را در ادیوگرام رسم می‌کند. بلندی یا شدت صدا بر حسب دسی بل (db) اندازه‌گیری می‌شود. در فرکانس‌های 8000-250 هرتز، شدت صدای 25 دسی بل و کمتر از آن محدوده شنوایی نرمال در نظر گرفته می‌شود. در آزمون‌های گفتاری، بیمار باید کلماتی که شنیده را تکرار کند. در این آزمون کلمات دو سیلابی که به مرور شدتشان کمتر می‌شود، ارائه می‌شود. سپس در مرحله بعدی 25 کلمه تک سیلابی در شدت ثابت و نسبتا بلند ارائه و بیمار مجددا باید کلماتی که شنیده است را تکرار کند.

آزمون‌های ادیومتری در اتاقک آکوستیک که عایق صوت هستند انجام می‌شوند. بدین صورت که بیمار داخل اتاقک بر روی صندلی می‌نشیند و هدفون روی گوشش قرار داده می‌شود. بیمار باید زمانی که صدا را شنید دکمه پاسخ را فشار دهد یا دستش را بالا بیاورد. ادیولوژیست، کمترین شدت صدای شنیده شده در هر فرکانس را در ادیوگرام رسم می‌کند. بلندی یا شدت صدا بر حسب دسی بل (db) اندازه‌گیری می‌شود. در فرکانس‌های 8000-250 هرتز، شدت صدای 25 دسی بل و کمتر از آن محدوده شنوایی نرمال در نظر گرفته می‌شود. در آزمون‌های گفتاری، بیمار باید کلماتی که شنیده را تکرار کند. در این آزمون کلمات دو سیلابی که به مرور شدتشان کمتر می‌شود، ارائه می‌شود. سپس در مرحله بعدی 25 کلمه تک سیلابی در شدت ثابت و نسبتا بلند ارائه و بیمار مجددا باید کلماتی که شنیده است را تکرار کند.

تمپانومتری

تمپانومتری آزمونی برای بررسی عملکرد گوش میانی است و مشخص می‌کند که آیا کم شنوایی با دارو درمانی بهبود می‌یابد یا با استفاده از سمعک. در هنگام ارائه صدا به گوش، بخشی از صدا توسط گوش جذب شده و توسط گوش میانی به گوش داخلی فرستاده می‌شود و بخشی دیگر منعکس شده و بازگشت داده می‌شود. اطلاعات به دست آمده از تمپانومتری اطلاعات مهمی در مورد عملکرد شیپور استاش نیز ارائه می‌دهد. این تست در کودکان برای تشخیص وجود مایع در گوش میانی، عفونت گوش میانی، پارگی پرده و اختلال عملکرد شیپور استاش نیز کاربرد بسیاری دارد. وجود مایع در پشت پرده گوش از مهمترین دلایل غیرطبیعی بودن نتایج تمپانومتری است.

تست تیمپانومتری- دلاوا سمعک

تمپانومتری

تمپانومتری آزمونی برای بررسی عملکرد گوش میانی است و مشخص می‌کند که آیا کم شنوایی با دارو درمانی بهبود می‌یابد یا با استفاده از سمعک. در هنگام ارائه صدا به گوش، بخشی از صدا توسط گوش جذب شده و توسط گوش میانی به گوش داخلی فرستاده می‌شود و بخشی دیگر منعکس شده و بازگشت داده می‌شود. اطلاعات به دست آمده از تمپانومتری اطلاعات مهمی در مورد عملکرد شیپور استاش نیز ارائه می‌دهد. این تست در کودکان برای تشخیص وجود مایع در گوش میانی، عفونت گوش میانی، پارگی پرده و اختلال عملکرد شیپور استاش نیز کاربرد بسیاری دارد. وجود مایع در پشت پرده گوش از مهمترین دلایل غیرطبیعی بودن نتایج تمپانومتری است.

تست تیمپانومتری- دلاوا سمعک

نحوه انجام تست تمپانومتری چگونه است؟

نحوه انجام تست تمپانومتری چگونه است؟

ابتدا ادیولوژیست با استفاده از اتوسکوپ وضعیت مجرای گوش و پرده گوش را بررسی می‌کند. سپس پروب انعطاف‌پذیر پلاستیکی داخل گوش فرد قرار می‌دهد. پروب همزمان با ارائه صدا باعث تغییر فشار هوای گوش نیز می‌شود. همزمان ا تغییر فشار هوا، حرکات پرده تیمپان نیز ثبت و ضبط می‌شود. در حین انجام تمپانومتری بیمار باید ساکت و بدون حرکت باشد.

نتایج تمپانومتری بر روی نمودار تیمپانوگرام نشان داده می‌شود.

این نتایج معمولا 3 تایپ اصلی دارد که نشان‌دهنده وضعیت گوش میانی و پرده گوش می‌باشد.

Type A

Type B

Type B

Type C

تست رفلکس اکوستیک

تست رفلکس، انقباض غیرارادی عضله استخوانچه رکابی در پاسخ به اصوات با شدت‌های بالا است. آزمون رفلکس اکوستیک از آزمون‌های مهم در ارزیابی شنوایی است و اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت گوش میانی، حلزون و مسیرهای عصبی شنیداری فراهم می‌کند. وجود رفلکس اکوستیک در سطوح شدتی نرمال نشان دهنده عملکرد نرمال گوش میانی و ساقه شنیداری و نرمال بودن حساسیت شنوایی می‌باشد. فقدان پاسخ رفلکس اکوستیک یا بالا رفتن آستانه آن، نشان دهنده اختلال عملکرد گوش میانی، افت شنوایی و یا ناهنجار بودن مسیر عصبی عضله رکابی گوش است.

تست رفلکس اکوستیک

تست رفلکس، انقباض غیرارادی عضله استخوانچه رکابی در پاسخ به اصوات با شدت‌های بالا است. آزمون رفلکس اکوستیک از آزمون‌های مهم در ارزیابی شنوایی است و اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت گوش میانی، حلزون و مسیرهای عصبی شنیداری فراهم می‌کند. وجود رفلکس اکوستیک در سطوح شدتی نرمال نشان دهنده عملکرد نرمال گوش میانی و ساقه شنیداری و نرمال بودن حساسیت شنوایی می‌باشد. فقدان پاسخ رفلکس اکوستیک یا بالا رفتن آستانه آن، نشان دهنده اختلال عملکرد گوش میانی، افت شنوایی و یا ناهنجار بودن مسیر عصبی عضله رکابی گوش است.

آزمون رفلکس اکوستیک چگونه انجام می‌شود؟

آزمون رفلکس اکوستیک چگونه انجام می‌شود؟

آزمون رفلکس اکوستیک به دنبال آزمون تیمپانومتری انجام می‌شود. در این آزمون شنوایی سنجی، پروبی داخل گوش قرار داده می‌شود و اصوات با شدت بلند از همان گوش یا گوش مقابل ارائه می‌گردد و پاسخ مربوطه ثبت می‌شود. بیمار در حین شنوایی سنجی باید بدون حرکت و ساکت باشد.

انواع تست شنوایی کودکان و نوزادان

انواع تست شنوایی که برای کودکان و نوزادان انجام می‌شود شامل:

تست ادیومتری

تست تمپانومتری

تست رفلکس آکوستیک

تست OAE

تست ABR

تست ASSR

تست غربالگری شنوایی نوزادان

تست غربالگری شنوایی نوزادان شامل دو تست اصلی می‌باشد که در بدو تولد انجام می‌شود.

انتشار صدا از گوش داخلی (تست OAE)

تست OAE اولین آزمونی است که در برنامه غربالگری شنوایی نوزادان، بکار برده می‌شود.این تست با تخمین تقریبی حساسیت شنوایی در کنار ABR اعتبار بیشتری دارد.

پاسخ خودکار شنوایی مغزی (تست ABR)

تست ABR آزمونی است که همزمانی پاسخ‌های مسیرهای عصبی شنوایی را اندازه‌گیری می‌کند و در تشخیص کم‌شنوایی کودکان نقش مهمی دارد. 

تست OAE 

تست OAE انسداد کانال گوش، وجود مایع در گوش میانی و آسیب‌ سلول‌های مویی بیرونی حلزون را شناسایی می‌کند. تست OAE معمولا در نوزادان برای تشخیص کم شنوایی کاربرد دارد که می‌تواند به صورت تقریبی حساسیت شنوایی را تخمین زده و در افراد متمارض نیز برای ردکردن وجود کم شنوایی استفاده می‌شود. تست OAE به تنهایی نمی‌تواند کم‌شنوایی یا ناشنوایی را شناسایی کند. اگر در تست OAE، نتیجه fail شود برای تشخیص دقیق کم‌شنوایی باید تست‌های شنوایی بیشتری انجام شود. عوامل دیگری مانند خوب قرارندادن پروب در گوش، وجود بیش از حد جرم گوش، انسداد مجرا و عدم همکاری بیمار سبب نتایج غیر دقیق OAE می‌شود.

تست شنوایی OAE برای کودکان- دلاوا سمعک

تست OAE 

تست OAE انسداد کانال گوش، وجود مایع در گوش میانی و آسیب‌ سلول‌های مویی بیرونی حلزون را شناسایی می‌کند. تست OAE معمولا در نوزادان برای تشخیص کم شنوایی کاربرد دارد که می‌تواند به صورت تقریبی حساسیت شنوایی را تخمین زده و در افراد متمارض نیز برای ردکردن وجود کم شنوایی استفاده می‌شود. تست OAE به تنهایی نمی‌تواند کم‌شنوایی یا ناشنوایی را شناسایی کند. اگر در تست OAE، نتیجه fail شود برای تشخیص دقیق کم‌شنوایی باید تست‌های شنوایی بیشتری انجام شود. عوامل دیگری مانند خوب قرارندادن پروب در گوش، وجود بیش از حد جرم گوش، انسداد مجرا و عدم همکاری بیمار سبب نتایج غیر دقیق OAE می‌شود.

تست شنوایی OAE برای کودکان- دلاوا سمعک

نحوه انجام تست OAE چگونه است؟

نحوه انجام تست OAE چگونه است؟

تست OAE آزمونی غیرتهاجمی و بدون درد است. در حالت خواب و بدون نیاز به بیدارکردن نوزاد انجام می‌شود. پروب کوچکی داخل گوش قرار می‌گیرد، از طریق پروب صداهایی به گوش فرستاده می‌شود و صداهای تولید شده و برگشتی توسط حلزون را ثبت می‌کند. اگر حلزون عملکرد نرمالی داشته باشد باید در پاسخ به صدای ارسالی، اکویی تولید کند. اگر افت شنوایی شما بیش از 30-25 دسی بل باشد پاسخ OAE دیگر تولید نمی‌شود. آزمون OAE انسداد مجرای گوش یا گوش میانی را نیز مشخص می‌کند. هنگام انجام تست OAE، بیمار باید ساکت و بدون حرکت باشد.

کاربرد تست OAE

کاربرد تست OAE در موارد مختلفی است که این اطلاعات را می توان در حین خواب و حتی در وضعیت کما به دست آورد و نیازی به همکاری فرد ندارد.

غربالگری شنوایی نوزادان

تخمین تقریبی حساسیت شنوایی

تمایز در افت شنوایی حسی عصبی

استفاده در افراد متمارض

انواع تست OAE

انواع تست OAE شامل 4 تست می‌شود:

SOAE

حلزون گوش این اصوات را خودبه‌خود تولید می‌کند و نیازی به محرک خارجی نیست. این نوع OAE در 50-40 درصد افراد با شنوایی نرمال مشاهده شده است.

DPOAE

در پاسخ به دو محرک همزمان اما با فرکانس‌های مختلف تولید می‌شود. این نوع OAE در شناسایی آسیب های حلزون در اثر صدای بلند یا دارو مفید است.

TEOAE

در پاسخ به محرک با دیوریشن کوتاه معمولا محرک کلیک یا تون برست تولید می‌شود. این نوع از OAE در ارزیابی شنوایی نوزادان استفاده می‌شود.

SFOAE

در پاسخ به تون ممتد تولید می‌شود. از نظر بالینی کاربردی ندارد و بیشتر در تحقیقات استفاده می‌شود. از بین تمام انواع OAEها واضح‌ترین اندازی‌گیری را ارائه می‌دهد.

تست شنوایی ABR برای کودکان- دلاوا سمعک

تست ABR

تست ABR یکی از تست های اصلی غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان زیر شش ماه است و یکی از بهترین راه‌های تشخیص کم شنوایی در کودکان و نوزادان می‌باشد. این تست می‌تواند در شناسایی کم شنوایی و علل ایجاد کم شنوایی به ما کمک کند و برای بزرگسالان نیز کاربرد دارد. به علاوه تحلیل دقیق موج‌های ABR می‌تواند به تشخیص عارضه‌های پزشکی خاصی که شنوایی را درگیر می‌کند مثل تومورها، وجود فشار در مسیرهای عصب شنوایی و یا بیماری‌هایی مثل MS کمک کند.

تست ABR

تست ABR یکی از تست های اصلی غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان زیر شش ماه است و یکی از بهترین راه‌های تشخیص کم شنوایی در کودکان و نوزادان می‌باشد. این تست می‌تواند در شناسایی کم شنوایی و علل ایجاد کم شنوایی به ما کمک کند و برای بزرگسالان نیز کاربرد دارد. به علاوه تحلیل دقیق موج‌های ABR می‌تواند به تشخیص عارضه‌های پزشکی خاصی که شنوایی را درگیر می‌کند مثل تومورها، وجود فشار در مسیرهای عصب شنوایی و یا بیماری‌هایی مثل MS کمک کند.

تست شنوایی ABR برای کودکان- دلاوا سمعک

تست ABR چگونه انجام می‌شود؟

تست ABR چگونه انجام می‌شود؟

تست ABR آزمونی غیر تهاجمی و بدون درد است. ادیولوژیست سنسورهای خاصی که الکترود نام دارد را به پیشانی و پشت گوش‌های فرد می‌چسباند. هدفون های خاصی را داخل گوش قرار می‌دهد و اصواتی مثل صدای کلیک به گوش بیمار می‌فرستد. الکترود ها انرژی الکتریکی تولید شده توسط عصب شنوایی و ساقه مغز شنیداری را ثبت می‌کنند. دستگاه ABR پاسخ‌های ثبت شده ساقه مغز شنیداری را میانگین گیری کرده و به صورت امواجی نشان می‌دهد. تست ABR معمولا در حالت دراز کش، در محیطی آرام انجام می‌شود. این آزمون حدودا یک ساعت زمان می‌برد.

کاربرد تست ABR

کاربرد تست ABR در موارد مختلفی است و برای بزرگسالان و کودکان انجام می‌شود.

غربالگری شنوایی نوزادان

تخمین آستانه های شنوایی

پایش حین عمل جراحی

ارزیابی وضعیت عملکرد مسیرهای عصبی 

دلایل انجام تست ABR

در مواردی که فرد دارای عوامل ریسک کم شنوایی می‌باشد، خود بیمار همکاری کافی را ندارد و یا از جواب تست ها اطمینان کافی نداریم، می‌توانیم از تست ABR کمک بگیریم.

 • 1

  Fail شدن کودک در غربالگری شنوایی نوزادان بدو تولد

 • 2

  امتیاز آپگار (APGAR) پایین

 • 3

  عفونت های مغز و گوش

 • 4

  وزن کم هنگام تولد

 • 5

  زردی شدید

 • 6

  تاخیر رشد گفتار و زبان

 • 7

  ناتوانی در انجام آزمون ادیومتری مرسوم

 • 8

  سابقه خانوادگی افت شنوایی دائمی در کودکی

 • 9

  شناسایی تومور گوش و دیگر بیماری های گوش

 • 10

  سندروم یا انومالی کرانیوفاسیال مرتبط با افت شنوایی دائمی یا پیشرونده

 • 11

  مصرف داروهای اتوتوکسیک (داروهایی که باعث کاهش شنوایی می شوند)

تست ECOG 

تست ECochG یا Ecog مخفف Electrocochleography از تستهای تعادلی و سرگیجه بدون درد می‌باشد که عملکرد گوش داخلی را ارزیابی می‌کند و به آن الکتروکوکلئوگرافی هم می‌گویند. این آزمون به تشخیص بیماری منییر و دیگر اختلالات گوش داخلی کمک می‌کند. علایم ناخوشایندی مثل وزوز گوش، گیجی، سرگیجه و مشکلات تعادلی در نتیجه ناهنجاری در گوش داخلی، ممکن است اتفاق بیوفتد. در صورتی که پزشک وجود این علائم را در نتیجه تجمع مایع درون مجاری گوش داخلی، لابیرنتیت یا دیگر ناهنجاری‌های گوش داخلی تشخیص دهد فرد باید تست ECOG انجام دهد.

تست ECOG- دلاوا سمعک

تست ECOG 

تست ECochG یا Ecog مخفف Electrocochleography از تستهای تعادلی و سرگیجه بدون درد می‌باشد که عملکرد گوش داخلی را ارزیابی می‌کند و به آن الکتروکوکلئوگرافی هم می‌گویند. این آزمون به تشخیص بیماری منییر و دیگر اختلالات گوش داخلی کمک می‌کند. علایم ناخوشایندی مثل وزوز گوش، گیجی، سرگیجه و مشکلات تعادلی در نتیجه ناهنجاری در گوش داخلی، ممکن است اتفاق بیوفتد. در صورتی که پزشک وجود این علائم را در نتیجه تجمع مایع درون مجاری گوش داخلی، لابیرنتیت یا دیگر ناهنجاری‌های گوش داخلی تشخیص دهد فرد باید تست ECOG انجام دهد.

تست ECOG- دلاوا سمعک

نحوه انجام تست ECOG چگونه است؟

نحوه انجام تست ECOG چگونه است؟

در تست ECOG الکترودهای کوچکی به پیشانی چسبانده می‌شود و پس از تمیزکردن گوش هدفون‌هایی با پوشش فلزی، داخل مجرای گوش قرار می‌گیرد. بیمار  روی تخت دراز می‌کشد سپس محرک صوتی از طریق هدفون‌ به گوش ارائه می‌گردند. سپس الکترودها، فعالیت‌های حلزون گوش در پاسخ به محرک صوتی را ثبت می‌کند. تست شنوایی ECOG حدود 45 دقیقه زمان می‌برد و نتیجه آن حتما باید توسط ادیولوژیست تفسیر شود. برای راحت انجام شدن آزمون ECOG ، بهتر است قبل از انجام تست از لوازم ارایشی استفاده نکنید و در حین آزمون ریلکس و راحت باشید. چرا که هر حرکت غیرضروری و تنش عضلانی می‌تواند بر روی نتایج تست ECOG تاثیرگذاشته و مانع از ارائه پاسخ دقیق شود.

کاربرد تست ECOG

کاربرد تست ECOG هم در حوزه شنوایی و هم در تعادل می‌باشد.

 • 1

  تخمین آستانه شنوایی

 • 2

  بهبود ثبت موج یک تست ABR

 • 3

  پایش و بررسی حین عمل جراحی

 • 4

  تایید سلامت حلزون گوش

 • 5

  تشخیص بیماری نوروپاتی

 • 6

  تشخیص بیماری منییر و مانیتورینگ آن حین درمان

دلآوا سمعک

ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک

در فضایی مدرن و با تجهیزات به روز و پیشرفته

در کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک دلآوا انواع ارزیابی‌ و تست شنوایی و سایر خدمات شنوایی شامل تجویز، تنطیم، تعمیر و خرید سمعک ارائه می‌شود. شما عزیزان می‌توانید در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 17 عصر مراجعه کنید. جهت دریافت نوبت از طریق لینک زیر اقدام کنید یا با شماره ‌های ما تماس بگیرید.

انجام انواع ارزیابی و تست شنوایی

کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک دلآوا

با ما تماس بگیرید

انجام انواع ارزیابی و تست شنوایی

کلینیک شنوایی سنجی و تجویز سمعک دلآوا

با ما تماس بگیرید

سوالات رایج

پرتکرار ترین سوالات شما درباره تست شنوایی

تست شنوایی سنجی یا ادیومتری نام دیگر تست شنوایی می‌باشد که به طور عامیانه به آن نوار گوش نیز می‌گویند. شنوایی سنجی برای سنجش سیستم شنوایی بدن انجام می‌شود و آستانه‌های شنوایی فرد را بررسی می‌کند.

دلآوا سمعک یکی از بهترین مرکز شنوایی سنجی تهران می‌باشد. در کلینیک شنوایی دلآوا سمعک متخصص شنوایی سنجی با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته و متد روز دنیا به بررسی شنوایی شما می‌پردازد و به حل مشکلات شنوایی شما کمک می‌کند.

تست شنوایی باید حتما توسط شنوایی شناس انجام شود. در این تست هدفون روی گوش بیمار قرار داده می‌شود تا فرکانس‌های مختلفی که به گوش بیمار می‌رسد اندازه‌گیری شود. بعد از آن ادیولوژیست نوار گوش را تفسیر می‌کند.

نوار گوش یا شنوایی سنجی باید در کلینیک‌های شنوایی توسط ادیولوژیست با استفاده از دستگاه‌های تشخیصی مخصوص انجام شود. دلاوا سمعک یکی از مراکز شنوایی سنجی است که می‌توانید جهت انجام تست های شنوایی مراجعه کنید.

بدون توجه به سن، درصورتی که احساس می‌کنید درست نمی‌شنوید باید به مرکز شنوایی سنجی مراجعه کنید. افراد بالای 60سال و کسانی که در محیط‌های پرسروصدا کار می‌کنند بیشتر در معرض کم‌شنوایی هستند و باید تست انجام دهند.

هزینه شنوایی سنجی بر اساس تعرفه وزارت بهداشت و درمان می‌باشد. اگر به دنبال یک مرکز شنوایی با پرسنل مجرب و دستگاه‌های پیشرفته هستید می‌توانید با ما تماس بگیرید به کلینیک شنوایی سنجی دلآوا سمعک مراجعه کنید.

تست شنوایی نوزاد یا غربالگری شنوایی نوزادان بعداز تولد و قبل از ترخیص از بیمارستان انجام می‌شود. بدون انجام شنوایی سنجی نوزادان و کودکان به صورت روتین، ممکن است تا مدت‌ها مشکلات شنوایی آن‌ها تشخیص داده نشود.

منفی بودن تست شنوایی نوزاد در غربالگری اولیه ممکن است به دلیل مایع در گوش باشد و باید مجددا تست تکرار شود. درصورتی که تست دوباره منفی شود ممکن است مشکل کم شنوایی وجود داشته باشد و باید تست های تشخیصی انجام شود.