تست شنوايی سنجی

تست شنوايی سنجی

تست شنوایی سنجی/دلآواسمعک/ارزیابی تخصصی شنوایی
تست شنوایی سنجی

تست های شنوایی سنجی در حوزه شنوایی و تعادل و برای تشخیص بیماری های مختلف کاربرد بسیار زیادی دارند.ما در این بخش برای شما چند مورد از تست شنوایی سنجی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند را شرح داده ایم.

تست شنوایی سنجی پایه شامل:

تست شنوایی سنجی ادیومتری تون خالص

تست شنوایی سنجی(ادیومتری)، یک تست غیر تهاجمی و بدون درد است .در این تست شنوایی افراد در شدت ها و فرکانس های مختلف اندازه گیری می شود.محدوده فرکانسی آزمون ادیومتری از 250هرتز تا 8000هرتز است.در آزمون ادیومتری میزان شنوایی فرد و باقی مانده شنوایی او در هر فرکانس به طور مجزا مشخص می شود.

ادیومتری راه هوایی تست شنوایی

در آزمون ادیومتری، هدفون روی گوش بیمار قرار داده می شود و به صورت مجزا به هر دو گوش صداهایی فرستاده می شود، بیمار بعد از شنیدن صدا باید دکمه پاسخ را فشار دهد. بلندی یا شدت صدا بر حسب دسی بل (dB) اندازه گیری می شود. محدوده شنوایی نرمال در فرکانس های 250-8000 هرتز، 25 دسی بل و کمتر از آن در نظر گرفته می شود. 

ادیومتری راه استخوانی

در این آزمون ویبراتور پشت گوش بیمار (روی استخوان ماستویید) قرار داده می شود، ویبراتور تا جای ممکن باید نزدیک لاله گوش قرار بگیرد ولی با آن تماسی نداشته باشد. مانند آزمون ادیومتری تون خالص صداهایی به گوش بیمار در محدوده فرکانسی 4000-250 هرتز فرستاده می شود و بیمار باید به محض شنیدن صدا دکمه پاسخ را فشار دهد.

ادیومتری گفتاری نوعی از تست شنوایی سنجی

ادیومتری گفتاری از تست های روتین شنوایی و مکمل تست ادیومتری تون خالص است. در آزمون ادیومتری گفتاری برخلاف ادیومتری تون خالص که محرکات آن تونال می باشد، از محرکات گفتاری استفاده می شود. آزمون ادیومتری گفتاری میزان درک و تمایز گفتار فرد را مشخص می کند. ادیومتری گفتاری برای تنظیم سمعک و تشخیص برخی از پاتولوژی های گوش (تومور عصب شنوایی، نوروپاتی شنوایی و…) اهمیت دارد و هردو مسیر شنوایی محیطی و مرکزی سیستم شنوایی را بررسی می کند.

نکته: آزمون بازشناسی آستانه گفتار (SRT)، پایین ترین سطح شدت صدایی که فرد می تواند کلمات دو سیلابی را بشنود.

در آزمون امتیاز بازشناسی کلمه (WRS)، کلمات تک سیلابی در سطح راحت شنیداری بیمار معمولا 30 دسی بل بالای آستانه SRT او ارایه می گردد. فرد بعد از شنیدن کلمه باید آن را تکرار کند و در اخر تعداد پاسخ های درست بر حسب درصد گزارش می شود. امتیاز 80 درصد به بالا نرمال در نظر گرفته می شود. معمولا در افراد با افت حسی عصبی با افزایش میزان افت شنوایی، امتیاز بازشناسی (تشخیص) گفتار کاهش می یابد.

تست شنوایی سنجی چه چیزی را نشان می دهد؟  

نمودار های ادیومتری تون خالص سطح شدت صدای شنیده شده در فرکانس های مختلف در هر دو گوش را نشان می دهد. در نمودار ادیوگرام (نوار گوش) علایم قرمز رنگ گوش راست و علایم آبی گوش چپ را نشان می دهند. درجات کم شنوایی به صورت زیر تفسیر می شود:

شنوایی نرمال = کمتر از 25 دسی بل

افت ملایم = 40-25 دسی بل

افت متوسط = 55-41 دسی بل

افت متوسط به شدید = 70-56 دسی بل تست های شنوایی

افت شدید = 90-71 دسی بل

افت عمیق = 90 به بالا

نکته: تست شنوایی باید حتما توسط ادیولوژیست (شنوایی شناس) انجام شود.

در طول تست های شنوایی سنجی چه اتفاقاتی می افتد؟

آزمون های ادیومتری در اتاقک آکوستیک که عایق صوت هستند انجام می شود. بیمار داخل اتاقک روی صندلی می نشیند و هدفون روی گوشش قرار داده می شود. هدفون ها به دستگاه ادیومتر وصل هستند. بیمار باید زمانی که صدا را شنید دکمه پاسخ را فشار دهد یا دستش را بالا بیاورد. ادیولوژیست کمترین شدت صدای شنیده شده در هر فرکانس را در ادیوگرام رسم می کند.

در آزمون های گفتاری، بیمار باید کلماتی که شنیده را تکرار کند. کلمات دو سیلابی که رفته رفته شدتشان کمتر می شود ارایه می گردد. در مرحله بعدی 25 کلمه تک سیلابی در شدت ثابت و نسبتا بلند ارایه می گردد و بیمار مجددا باید کلماتی را که شنیده است را تکرار کند. 

تیمپانومتری

تعیین نوع و علت کم شنوایی همانند چیدن قطعات پازل کنار هم می باشد و بسیاری از آزمون های شنوایی سنجی همانند قطعات پازل هستند. تیمپانومتری آزمونی برای بررسی عملکرد گوش میانی است و مشخص می کند که آیا کم شنوایی با دارو درمانی بهبود می یابد یا با استفاده از سمعک. نتایج تیمپانومتری بر روی نمودار تیمپانوگرام نشان داده می شود.

تیمپانوگرام، رابطه بین فشار هوا در مجرای گوش با حرکت پرده گوش، یا پرده گوش و استخوانچه های گوش میانی در فضای گوش میانی را نشان می دهد. در هنگام ارائه صدا به گوش، بخشی از صدا توسط گوش جذب شده و توسط گوش میانی به گوش داخلی فرستاده می شود و بخشی دیگر منعکس شده و بازگشت داده می شود. اطلاعات به دست آمده از تمپانومتری علاوه بر اطلاعاتی در مورد عملکرد گوش میانی، اطلاعات مهمی در مورد عملکرد شیپور استاش نیز می دهد. 

تست شنوایی/ادیومتری/نوارگوش/تیمپانومتری
تست شنوایی سنجی

نحوه انجام تست تیمپانومتری

ابتدا ادیولوژیست با استفاده از اتوسکوپ وضعیت مجرای گوش و پرده گوش را بررسی می کند. سپس پروب انعطاف پذیر پلاستیکی داخل گوش فرد قرار می دهد. پروب همزمان با ارائه صدا باعث تغییر فشار هوای گوش نیز می شود. همزمان با تغییر فشار هوا، حرکات پرده تیمپان نیز ثبت و ضبط می شود. در حین انجام تیمپانومتری بیمار باید ساکت و بدون حرکت باشد.

کاربرد های تیمپانومتری 

تیمپانومتری در کودکان برای تشخیص وجود مایع در گوش میانی، عفونت گوش میانی، پارگی پرده و اختلال عملکرد شیپور استاش کاربرد دارد. حتی در صورت نرمال بودن شنوایی کودک، تیمپانومتری می تواند اطلاعات مفیدی در مورد وجود مایع در گوش میانی و سایر مشکلات گوش میانی ارائه دهد. وجود مایع در پشت پرده گوش از مهمترین دلایل غیر طبیعی بودن نتایج تیمپانومتری است. وجود مایع در گوش میانی، مانع از حرکت پرده و انتقال مناسب صدا می شود. این عارضه معمولا موقتی بوده و قابل درمان است.

آزمون رفلکس اکوستیک 

رفلکس آکوستیک ، انقباض غیر ارادی عضله ی استخوانچه رکابی در پاسخ به اصوات با شدت های بالا است. آزمون رفلکس اکوستیک از آزمون های مهم در ارزیابی شنوایی است و اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت گوش میانی، حلزون و مسیرهای عصبی شنیداری فراهم می کند. وجود رفلکس اکوستیک در سطوح شدتی نرمال نشان دهنده عملکرد نرمال گوش میانی و ساقه مغز شنیداری و نرمال بودن حساسیت شنوایی می باشد. فقدان پاسخ رفلکس اکوستیک یا بالا رفتن آستانه آن، نشان دهنده اختلال عملکرد گوش میانی، افت شنوایی و یا ناهنجار بودن مسیر عصبی عضله رکابی است.

نحوه انجام آزمون رفلکس اکوستیک

 آزمون رفلکس اکوستیک به دنبال آزمون تیمپانومتری انجام می شود. در این آزمون شنوایی سنجی پروبی داخل گوش قرار داده می شود و اصوات با شدت بلند از همان گوش یا گوش مقابل ارائه می گردد و پاسخ مربوطه ثبت می شود. بیمار در حین شنوایی سنجی باید بدون حرکت و ساکت باشد.

تست ارزیابی وزوز گوش

این تست برای افرادی انجام می شود که وزوز گوش دارند. و این صدای گوش برای آن ها آزاردهنده است.قبل از تست سوالاتی درمورد نوع صدای وزوز گوش بیمار،بلندی صدای آن،و اینکه آن را در کدام گوششان می شنوند پرسیده می شود.بعد از آن که فرد وارد اتاقک آکوستیک شد هدفون را روش گوشش قرار می دهیم. یک سری صدا در فرکانس های مختلف برای او میفرستیم و از او سوال میکنیم که کدام از این صداها به وزوز گوشش شبیه تر است.بعد از پیدا کردن محدوده فرکانسی وزوز گوش نوبت به تعیین اندازه بلندی صدای آن میرسد.از بیمار میخواهیم تشخیص دهد بلندی کدام از صداهایی که برای اون پخش می شود شبیه صدای وزوز اش است.

بعد از تعیین فرکانس و شدت وزوز، صدایی برای بیمار پخش می شود و از او میخواهیم یه دقیقه به این صدا گوش دهد. و بعد آن بگوید که آیا صدای گوشش تغییری کرده است؟وزوز گوشش را کمتر می شنود، بیشتر می شوند یا تغییری نکرده است.

هدف از انجام ارزیابی وزوز گوش این است که برای ما مشخص شود استفاده از مسکر های گوش برای درمان وزوز کمک کننده هستند یا خیر.سمعک برای وزوز گوش یا مسکرها دستگاه هایی هستند که با صدادرمانی و تولید صداهایی با فرکانس خاص به درمان وزوزگوش کمک میکنند.برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این دستگاه ها به صفحه سمعک چیست در وبسایت ما مراجعه کنید.

تست شنوایی سنجی الکتروفیزیولوژی شامل:

آزمون ABR

آزمون ABR یا پاسخ های ساقه مغز شنیداری

تست ABR آزمونی است که همزمانی پاسخ های مسیرهای عصبی شنوایی را اندازه گیری می کند. آزمون ABR به تنهایی تست ارزیابی شنوایی نیست ،بلکه همزمانی پاسخ های عصبی را نشان می دهد. در شناسایی کم شنوایی و تست شنوایی سنجی نوزادان و کودکان خردسال بسیار کاربرد دارد. ABR یکی از تست های اصلی غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان زیر شش ماه است و یکی از بهترین راههای تشخیص کم شنوایی در کودکان می باشد.

کاربردهای تست ABR

غربالگری شنوایی نوزادان

تخمین آستانه های شنوایی در کودکان و نوزادان 

پایش حین عمل جراحی

ارزیابی وضعیت عملکرد مسیر های عصبی شنوایی به منظور شناسایی علل کم شنوایی و درمان آن

آزمون ABRچه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد ؟ 

آزمون ABR می تواند در شناسایی کم شنوایی و علل ایجاد کم شنوایی به ما کمک کند. به علاوه تحلیل دقیق موج های ABR می تواند به تشخیص عارضه های پزشکی خاصی که شنوایی را درگیر می کند مثل تومورها، وجود فشار در مسیرهای عصب شنوایی و یا بیماری هایی مثل MS کمک کند. بنابراین هزینه تست ABR در مقایسه با سودمندی آن ناچیز است.

نحوه انجام آزمون ABR

آزمون ABR آزمونی غیر تهاجمی و بدون درد است. ادیولوژیست سنسورهای خاصی که الکترود نام دارد را به پیشانی و پشت گوش های فرد می چسباند. هدفون های خاصی را داخل گوش قرار می دهد و اصواتی مثل صدای کلیک به گوش بیمار می فرستد. الکترود ها انرژی الکتریکی تولید شده توسط عصب شنوایی و ساقه مغز شنیداری را ثبت می کنند. دستگاه ABR پاسخ های ثبت شده ساقه مغز شنیداری را میانگین گیری کرده و به صورت امواجی نشان می دهد.

آزمون ABR را معمولا در حالت دراز کش و در محیطی آرام یا در اتاق های عایق صوت انجام می شود. این آزمون حدودا یک ساعت زمان می برد.

شنوایی سنجی ABR
تست شنوایی سنجی ABR

دلایل انجام آزمون ABR

Fail شدن کودک در غربالگری شنوایی نوزادان بدو تولد(اگر کودک در تست OAE رد شود توصیه میشود که تست ABR انجام دهد.و درصورت رد شدن در ABR نیز احتمالا کودک دچار افت شنوایی می باشد.و بعد از انجام مراحل مختلف تست و اطمینان از کمشنوایی کودک به والدین توصیه به تجویز سمعک برای کودک می شود.)

امتیاز آپگار (APGAR) پایین

عفونت های مغز و گوش

وزن کم هنگام تولد

زردی شدید

سابقه خانوادگی افت شنوایی دائمی در کودکی

سندروم یا انومالی کرانیوفاسیال مرتبط با افت شنوایی دائمی یا پیشرونده

تاخیر رشد گفتار و زبان

مصرف داروهای اتوتوکسیک (داروهایی که باعث کاهش شنوایی می شوند)

ناتوانی در انجام آزمون ادیومتری مرسوم

تست ABR به منظور شناسایی تومور گوش و دیگر بیماری های گوش نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

تستECOG  (الکتروکوکلئوگرافی)

برای بررسی سرگیجه و اختلالات تعادلی ناشی از سیستم وستیبولار و توانبخشی آن آزمون های متعددی وجود دارند که یکی از آنها تست الکتروکوکلئوگرافی (ECOCHG) می باشد.

تست سرگیجه و تعادل
تست شنوایی سنجی سرگیجه و تعادل

تست OAE

تست OAE چیست؟

تست OAE اولین آزمونی است که در برنامه غربالگری شنوایی نوزادان، بکار برده می شود. تست OAE می تواند انسدادهای کانال گوش، وجود مایع در گوش میانی و آسیب های سلول های مویی بیرونی حلزون شنوایی را شناسایی کند.

OAE ها اصوات شدت پایینی هستند که توسط گوش داخلی تولید می شوند. این اصوات برای بررسی عملکرد حلزون (به ویژه سلول های مویی خارجی) و بخش های دیگر گوش شامل عصب شنوایی کاربرد دارند. آزمون OAE معمولا در نوزادان برای تشخیص کم شنوایی کاربرد دارد. آزمون OAE می تواند به صورت تقریبی حساسیت شنوایی را تخمین زده و در افراد متمارض نیز برای رد کردن وجود کم شنوایی استفاده می شود. آزمون OAE معمولا در کنار آزمون ABR یا دیگر تست های شنوایی سنجی انجام می شود.

تست شنوایی سنجی کودکان
تست شنوایی سنجی کودکان

نحوه انجام تست: OAE 

OAE آزمونی غیر تهاجمی و بدون درد است. در حالت خواب و بدون نیاز به بیدار کردن نوزاد انجام می شود. پروب کوچکی داخل گوش قرار می گیرد. از طریق پروب صداهایی به گوش فرستاده می شود و صداهای تولید شده و برگشتی توسط حلزون را ثبت می کند. اگر حلزون عملکرد نرمالی داشته باشد باید در پاسخ به صدای ارسالی ، اکویی تولید کند. اگر افت شنوایی شما بیش از 30-25 دسی بل باشد پاسخ OAE دیگر تولید نمی شود. آزمون OAE انسداد مجرای گوش یا گوش میانی را نیز مشخص می کند.

نکته: به هنگام اجرای تست OAE، بیمار باید ساکت و بدون حرکت باشد.

تست شنوایی سنجی OAE برای نوزادان
تست شنوایی سنجی OAE برای نوزادان

کاربردهای آزمون OAE

غربالگری شنوایی نوزادان  (به ویژه در نوزادان و افراد با اختلالات رشدی)

تخمین تقریبی حساسیت شنوایی

تمایز بین جز حسی و عصبی در افت های شنوایی حسی عصبی

استفاده در افراد متمارض

نکته: این اطلاعات را می توان در حین خواب و حتی در وضعیت کما به دست آورد و نیازی به همکاری فرد ندارد.

انواع OAE

OAE خود به خودی (SOAE)

حلزون گوش این اصوات را به صورت خود به خودی تولید می کند و نیازی به محرک خارجی نیست.این نوع از OAE در 50-40 درصد افراد با شنوایی نرمال مشاهده شده است.

OAE گذرا (TOAE)

در پاسخ به محرک با دیوریشن کوتاه معمولا محرک کلیک یا تون برست تولید می شود. این نوع از OAE در ارزیابی شنوایی نوزادان استفاده می شود.

DPOAE

در پاسخ به دو محرک همزمان اما با فرکانس های مختلف تولید می شود. این نوع از OAE در شناسایی آسیب های حلزون (برای مثال آسیب به حلزون در اثر صدای بلند یا اتوتوکسیتی) مفید است.

 SFOAE

در پاسخ به تون ممتد تولید می شود. این نوع از OAE از نظر بالینی کاربردی ندارد.

 نکته: بعضی از عوارض مثل کیست ها، عفونت گوش خارجی، تنگی مجرای گوش ، فشار هوای غیر عادی گوش میانی، پارگی پرده، اتوسکلروزیس و کلستِیوتوما می توانند باعث حذف OAE شوند .

دقت نتایج تست OAE

OAE قطعا نمی تواند کم شنوایی یا ناشنوایی را شناسایی کند. اگر در آزمون OAE ، نتیجه fail شود برای تشخیص دقیق کم شنوایی باید تست های شنوایی بیشتری انجام شود.

بعضی مواقع به دلیل وجود مایع در گوش یا سر و صدا و گریه کودک یا عوارض دیگر OAE دقیق نبوده و باعث fail شدن نتیجه تست می شود. عوامل دیگری که باعث نتایج غیر دقیق OAE می شود شامل :

خوب قرار ندادن پروب در گوش

وجود بیش از حد جرم گوش 

انسداد مجرا 

عدم همکاری بیمار

بررسی کاربرد های بالینی علت کم شنوایی

DPOAE و TEOAE هر دو نشان دهنده فعالیت سلول های مویی خارجی در پاسخ به محرک صوتی هستند. تخمین آستانه حساسیت شنوایی به واسطه EOAE ها چندان مناسب و صحیح نیست. EOAE ها تنها می توانند نرمالی یا نزدیک به نرمال بودن فعالیت گوش میانی و حلزون را نشان دهند اما نمی توانند منعکس کننده آستانه شنوایی فرد باشند .بنابراین نباید از آزمون های EOAE ها به جای ادیومتری مرسوم استفاده کرد.

بررسی وضعیت حلزونی یا تست عملکرد حلزون

EOAE بسیار حساس تر از اودیومتری رفتاری در بررسی عملکرد حلزونی می باشند. اغلب EOAE در فرکانسی حدود نیم اکتا و پایین تر از زانوی افت شنوایی فرکانس های بالا تمایل به کاهش از خود نشان میدهد. تا زمانی که جمعیت OHCs در حلزون تا حدود 50 % کاهش نیابد هیچ تغییری  را در آستانه های  رفتاری  نمی توان مشاهده کرد. بنابراین  در  بررسی  وضعیت  حلزونی و OHCs استفاده از EOAEs نتایج مطلوبتر و دقیق تری را نسبت به PTA در اختیار میگذارد. ت


تشخیص افتراقی 

یکی از مهم ترین کاربردهای آزمون OAE، افتراق بین ضایعات حسی ازعصبی است. چون یک تست آبجکتیو و پیش عصبی می باشد. باید توجه داشت که اکثر ضایعات حسی مادرزادی یا اکتسابی بر روی OHCs (سلول مویی خارجی) تاثیر می گذارند،بنابراین در آزمون EOAEs نیز نمایان می گردند . اما برخی ضایعات حسی هستند که چون بر IHCs (سلول مویی داخلی) اثر می گذارند ، هیچ نمودی در EOAEs نمایان نمی کنند. در مورد بیمارانی که افت متوسط تا عمیق دارند، وجود EOAEs و ثبت آن ،از تشخیص مشکل  Retrocochlear حمایت میکند.

در مورد استفاده از EOAE در در تشخیص افتراقی ، تمرکز اصلی گزارشات بر 4 مورد مختلف بوده است :

Acoustic Neuroma

کم شنوایی ناگهانی

نوروپاتی شنوایی

متمارضین

Acoustic Neuroma

در این گروه ، از EOAE به عنوان یک ابزار در حین عمل جراحی برای جمع آوری اطلاعات در مورد وضعیت حلزونی استفاده می کنند. ارزش تشخیصی EOAE ها در تشخیص اکوستیک نوروما بسیار کم است . در واقع دقت کم آزمون در تشخیص را به این ربط می دهند که در بسیاری موارد تومور عصب هشت، به دلیل اختلال در تغذیه خونی حلزون، افت شنوایی نیز رخ داده و سبب حذف EOAE ها می شوند.

به نظر می رسد که استفاده از EOAE ها به هنگام پایش حین عمل جراحی اطلاعات مفیدی راجع به وضعیت حلزون گوش در اختیار جراح می گذارد. در ضمن می توان به عنوان یک آزمون مفید جهت بررسی وضعیت حلزون و وضعیت شنوایی فرد قبل و بعد از عمل جراحی نیز استفاده کرد.

با وجود اینکه EOAE ها در تشخیص تومور اکوستیک نقش بسیار محدودی دارند اما می توان از آن به عنوان یک ابزار بالینی بسیار سودمند در مانیتورینگ قبل، حین و بعد از عمل جراحی برداشتن تومور استفاده قابل توجهی کرد.

کاهش شنوایی ناگهانی

برخی بیماران با افت شنوایی ناگهانی علیرغم دارا بودن افت شنوایی بارز و شدید، دارای پاسخ های EOAE هستند. در برخی بیماران با افت شنوایی ناگهانی ، آسیبی به سلول های OHC وارد نشده و آسیب مربوط به بخش های دیگر حلزون بوده است. البته باید توجه داشت که افت شنوایی ناگهانی می تواند در اثر آسیب یا درگیری عصب هشت یا مسیرهای شنوایی مرکزی نیز اتفاق بیوفتد. در هر صورت اگر علت افت شنوایی ناگهانی ، آسیب ساختارهای حلزونی باشد، EOAE ها بسیار کمک کننده خواهند بود.

نوروپاتی شنوایی 

OAE ها را می توان به واسطه تحریک همان سویی یا دگر سویی سرکوب کرد. مطالعاتی که بر سرکوب همان سویی انجام شده است؛ نشان می دهد که کوک دقیقی در سیستم محیطی شنوایی و نیز بخش وابران عصبی دسته زیتونی حلزونی غیر تقاطعی تغذیه کننده حلزون وجود دارد. مطالعات دیگر نشان داده است که تحریک دگرسویی با شدت پایین یا متوسط منجر به کاهش دامنه OAE می شود.

نوروپاتی شنوایی برای توصیف وضعیتی با علایم سه گانه زیر به کار می رود :

افت شنوایی رفتاری از حد ملایم تا عمیق

عملکرد نرمال و هنجار OHC ها

عملکرد غیرطبیعی مسیر های شنوایی مرکزی به واسطه نتایج ABR غیر طبیعی و یا افزایش آستانه رفلکس اکوستیک

از EOAE ها برای ارزیابی بالینی این بیماران استفاده می شود.
 

متمارضین

معمولا در تمارض های یک طرفه می توان از آزمون Stenger  استفاده کرد اما در موارد دو طرفه کار مشکل می شود. استفاده از AEP ها مناسب به نظر می آید اما این آزمون ها نیز محدودیت های خاص خود را دارند. امروزه می توان از EOAE ها به عنوان یک تست سریع و ارزان غربالگری در موارد تمارض یک طرفه و دو طرفه استفاده کرد.

مرکز گوش دلآواسمعک مجهز به بروزترین و پیشرفته ترین دستگاه های شنوایی سنجی است و آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان عزیز می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

اینستاگرام دلآواسمعک/وزوز گوش