نوار گوش یا شنوایی سنجی چیست؟

نوار گوش یا شنوایی سنجی چیست؟/دلآواسمعک

اگر به مراکز شنوایی‌سنجی مراجعه کرده و تست ادیومتری شنوایی‌سنجی انجام داده باشید؛ حتما برای‌تان سوال پیش آمده که این فرم به چه معناست و چه چیزی را در مورد شنوایی شما مشخص می کند.نوار گوش بسیار مهم است.و تلاش ما این بوده که اطلاعات جامعی را پیرامون نوار گوش یا شنوایی سنجی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

نوار گوش یا ادیوگرام چیست؟

آستانه‌های شنوایی فرد با استفاده از نوار گوش یا ادیوگرام نشان داده می‌شود و نوار گوش بیانگر نوع و میزان کم شنوایی فرد است. این پارامترها تعیین می‌کنند که فرد باید تحت چه نوع درمان یا مراقبتی برای شنوایی اش قرار بگیرد.

نوار گوش یا شنوایی سنجی چگونه تفسیر می شود؟

در ارزیابی شنوایی متخصص شنوایی شناس ، صداهایی با فرکانس‌های مختلف را برای فرد میفرستند. و آهسته‌ترین صدایی که در یک فرکانس میشنود را ثبت می کند.که به آن، آستانه شنوایی می‌گوییم. در بالای ادیوگرام یا همان نوار گوش، اطلاعات بیمار و تاریخ ارزیابی و مدل دستگاه یادداشت می شود. فرم تست شنوایی دارای دو محور افقی و عمودی است.محور عمودی نشان دهنده شدت صدا است و محور افقی نشان‌دهنده فرکانس های ارزیابی است.واحد اندازه‌گیری شدت صوت، دسی‌بل است. اندازه این شدت از منفی ده تا مثبت ۱۲0 دسی‌بل متغیر است.دسی‌بل بیانگر میزان بلندی صدا است. هرچه صوت بلندتر باشد، عدد دسی‌بل بیشتر است.واحد اندازه‌گیری بسامد یا فرکانس هم هرتز است. با ادیومتر فرکانس های ۲۵۰-۵۰۰-۱۰۰۰-۲۰۰۰-۴۰۰۰-8000 هرتز ارزیابی می‌شوند.

نوار گوش یا شنوایی سنجی چیست؟/کلینیک شنوای و سمعک دلآواسمعک

میزان شنوایی بر حسب واحد دسی‌بل 

میزان کم شنوایی

دسی‌بل

نرمال: اگر آستانه شنوایی زیر ۲۰ دسی‌بل باشد شنوایی انسان در محدوده نرمال قرار گرفته است.

20

کم شنوایی ملایم: اگر آستانه شنوایی انسان بین ۲۶ تا ۴۰ دسی‌بل باشد.

26 تا 40

کم شنوایی متوسط: اگر آستانه شنوایی انسان بین ۴۱ تا ۵۵ دسی‌بل باشد.

41 تا 55

کم شنوایی متوسط تا شدید: اگر آستانه شنوایی انسان بین ۵۶ تا ۷۰ باشد.

56 تا 70

کم شنوایی شدید: اگر آستانه شنوایی انسان بین ۷۰ تا ۹۰ دسی‌بل باشد.

70 تا 90

کم شنوایی عمیق: اگر آستانه شنوایی انسان بیش از ۹۰ دسی‌بل باشد.

90

در حالت کلی دو راه انتقال صدا در ارزیابی شنوایی‌سنجی اندازه گیری می شود. این دو روش استخوانی و هوایی هستند.

راه هوایی، مسیر مجرای شنوایی خارجی و پرده گوش و در انتها گوش میانی و رسیدن به گوش داخلی است. برای ارزیابی راه هوایی، یک هدفون روی گوش قرار می‌گیرد و سیگنال صوتی به گوش ارسال می‌شود. راه هوایی را با نماد اختصاری AC نشان می‌دهند.

راه استخوانی مربوط به جمجمه و استخوان ماستویید است. ارزیابی راه استخوانی با کمک یک وسیله به نام بن ویبراتور انجام می‌شود. این وسیله روی استخوان ماستویید پشت گوش گذاشته می‌شود. راه استخوانی را با نماد اختصاری BC نشان می‌دهند.

میزان کم شنوایی/کلینیک سمعک دلآوا

انواع کم شنوایی:

باتوجه به اطلاعات ذکر شده می‌توانید به نوع کم شنوایی خود پی ببرید.

کم شنوایی انتقالی (CHL)

در کم شنوایی انتقالی بین آستانه‌های راه هوایی (AC) و آستانه‌های راه استخوانی (BC) حدود ۱۵ دسی‌بل اختلاف وجود دارد. ولی آستانه‌های راه استخوانی و هوایی هر دو در محدوده نرمال قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که بین این دو راه، گپ وجود دارد. این نوع کم شنوایی به دلیل اختلال در گوش خارجی و میانی به وجود می‌آید.

کم شنوایی حسی عصبی (SNHL)

کم شنوایی حسی عصبی به دلیل اختلال در عملکرد حلزون و عصب هشتم به وجود می‌آید. افرادی مبتلا به این نوع کم شنوایی؛هر دو آستانه راه هوایی و راه استخوانی‌شان در محدوده غیرنرمال قرار می‌گیرد.ولی اختلاف زیادی بین آستانه‌های این دو راه وجود ندارد و اختلاف بین آستانه‌های راه هوایی و راه استخوانی کمتر از ۱۰ دسی‌بل است.

کم شنوایی آمیخته (MHL)

کم شنوایی آمیخته تلفیقی از کم شنوایی انتقالی و کم شنوایی حسی عصبی است. یعنی در نوار گوش هر دو مشکل وجود دارد.بین آستانه‌های راه هوایی و راه استخوانی اختلاف وجود دارد و هر دو در محدوده غیرنرمال قرار گرفته‌اند. 

انواع نوار گوش یا شنوایی سنجی بزرگسالان

نتایج تست‌های شنوایی بزرگسالان به صورت ادیوگرام گزارش می‌شود. دو تست بسیار مرسوم وجود دارد:‌

  • تست شنوایی با تون خالص

در این تست در یک اتاقک اکویستیک هدفون مخصوص روی گوش فرد گذاشته می شود.در هر گوش او ادیولوژیست صداهایی با فرکانس و بلندی مشخص میفرستد. پس از پخش هر صدا فرد با فشار دادن دکمه پاسخ می دهد که صدا را شنیده یا نشنیده است. (هر بار که صدایی شنید باید دکمه را فشار دهد) .پس از آن ادیولوژیست تعیین می‌کند که فرد چه نوع مشکل شنوایی‌ای دارد.و درصورت وجود کم شنوایی افت شنوایی او حدود چند دسی‌بل است.

علامت‌های ادیوگرام چه مفهومی دارند؟

آستانه‌های گوش راست با رنگ قرمز و آستانه‌های گوش چپ با رنگ آبی نشان داده می‌شود. برای آستانه‌های راه هوایی گوش راست علامت دایره قرمز و برای آستانه‌های راه هوایی گوش چپ علامت ضربدر آبی استفاده می‌شود. آستانه‌های راه استخوانی گوش راست را با علامت” <  ” که به سمت راست است و آستانه‌های راه استخوانی گوش چپ را با علامت” >  “که به سمت چپ است، نشان داده می‌شود.راه هوایی را با نماد اختصاری AC نشان می‌دهند و راه استخوانی را با نماد اختصاری BC نشان می‌دهند.

  • تست شنوایی ABR یا نوار گوش ABR

این تست شنوایی برای کسانی که قادر به پاسخ گویی نیستند یا برای موارد تشخیص مشکلات مراکز بالاتر مناسب‌ است. در تست ABR از سه الکترود استفاده می‌شود که یکی را به پیشانی و یکی دیگر را به محل بین ابروها و الکترود سوم را به پشت گوش وصل می‌کنند. این الکترودها امواج مغزی عصبی و ساقه مغز را ردیابی می‌کنند. این تست بسیار دقیق و کامل است و درد آسیب‌زدگی هم ندارد.

  • تست تمپانومتری

تست تمپانومتری کامل کننده نوار گوش است.و در تشخیص نوع کم شنوایی کمک کننده است. در تست تمپانومتری اطلاعات مفیدی در مورد پرده گوش و یا پارگی آن،عفونت گوش و … بدست می آید.در این تست یک لوله در گوش گذاشته می‌شود و دستگاه با اعمال فشار مثبت و منفی اطلاعات لازم را ثبت می کند. برای انجام تست تمپانومتری می‌توانید به مراکز ادیولوژی مراجعه کنید.

تست تیمپانومتری

انواع نوار گوش کودکان

در روزهای تولد نوزادان غربال‌گری‌های شنوایی‌سنجی برای آن‌ها انجام می‌شود.و در صورتی که نیاز به تست شنوایی باشد به والدین آن‌ها گزارش داده می‌شود. این تست‌های شنوایی غربالگری دو نوع هستند:‌ تست OAE و تست AABR

  • تست OAE

این تست با سرعت زیاد انجام می‌گیرد و بسیار حساس است.که معمولا بعد از گذشت سه روز از تولد انجام می شود. گاهی به دلیل وجود مایع در گوش در این تست نتیجه مطلوب بدست نمی آید.و پس از دو هفته می‌توان برای این تست یا تست ABR اقدام کرد. در تست OAE پاسخ سلول‌های مویی خارجی حلزون ثبت می شود.

  • تست ABR

تست ABR یک تست بسیار دقیق است که در آن می‌توان میزان کم شنوایی را تخمین زد. نوار گوش ABR بهترین گزینه برای شنوایی سنجی نوزادان و کودکانی است که همکاری نمی‌کنند و یا در ارزیابی‌های غربالگری رد شده‌اند.مانند روش به کار برده شده برای بزرگسالان‌ انجام می شود و بدون درد است.

این الکترودها امواج مغزی عصبی و ساقه مغز را ردیابی می‌کنند. در حقیقت تست ABR پاسخ مغز به اصوات شنیداری را بررسی می‌کند. در صورتی که کودک کمتر از ۶ ماه سن دارد باید در حالت خواب یا چرت زدن از او تست گرفته شود. در غیر این صورت یعنی اگر فرزندتان ۷ سال یا بیشتر سن دارد می‌توان این تست را در حالت بیداری و آرام و دراز کشیده انجام داد.

مرکز نوار گوش کلینیک شنوایی و سمعک دلآواسمعک در تهران

دلآواسمعک یکی از معتبرترین مراکز برای انواع نوار گوش در تهران است. مرکز شنوایی سنجی دلآواسمعک ارائه دهنده انواع خدمات به کم شنوایان و تجویز انواع سمعک ها همه روزه از شنبه تا چهارشنبه، بین ساعت ۱۰ صبح الی 6 عصر آماده خدمت‌رسانی به مراجعین گرامی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *